Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Informacje podstawowe

Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

https://mbfo.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/1F69AA4E-0457-4095-9110-929121F88C45/1431014/POA.pdf


Wprowadził BZMW/ext.KLisowska 2013-01-07
Aktualizujący bzmw/ext.lzygan 2019-05-10
Zatwierdzający bzmw/ext.gmilowska 2019-05-10
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-10
Wersja standardowa