Kanał Wyżej
Informacje podstawowe

Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.
 
Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018:
https://mbfo.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/1F69AA4E-0457-4095-9110-929121F88C45/1431014/POA.pdfStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Informacje podstawowe

Wersja standardowa