Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencja i rejestry

 

  1. Rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń ukończenia Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie;
  2. Rejestr słuchaczy P.O.A.;
  3. Księga ewidencji słuchaczy w pracowniach P.O.A.;
  4. Rejestr zatrudnionych pracowników dydaktycznych;
  5. Rejestr zatrudnionych pracowników niepedagogicznych;
  6. Ewidencja pieczęci i pieczątek;
  7. Ewidencje druków ścisłego zarachowania;
  8. Księgi inwentarzowe;
  9. Rejestr wpłat na cele statutowe Pańswowego Ogniska Artystycznego.


Wprowadził BZMW/ext.KLisowska 2013-01-07
Aktualizujący bzmw/ext.klisowska 2013-01-07
Zatwierdzający bzmw/ext.inapiorkowska 2013-01-08
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-09
Wersja standardowa