Kanał Wyżej
Ewidencja i rejestry

 
Rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń ukończenia Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie; Rejestr słuchaczy P.O.A.; Księga ewidencji słuchaczy w pracowniach P.O.A.; Rejestr zatrudnionych pracowników dydaktycznych; Rejestr zatrudnionych pracowników niepedagogicznych; Ewidencja pieczęci i pieczątek; Ewidencje druków ścisłego zarachowania; Księgi inwentarzowe; Rejestr wpłat na cele statutowe Pańswowego Ogniska Artystycznego.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencja i rejestry

Wersja standardowa