Kanał Wyżej
Cele działania

Kształcimy dzieci i młodzież pragnącą rozwijać i doskonalić swoje uzdolnienia i realizować artystyczne, plastyczne i muzyczne pasje. Zajęcia odbywają się w profesjonalnych, w pełni wyposażonych na potrzeby warsztatów pracowniach: rysunku i malarstwa, rzeźby, ceramiki, tkaniny, biżuterii, witrażu oraz projektowania i grafiki komputerowej a także salach muzycznych, pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli – czynnych zawodowo artystów. W dziale muzycznym dzieci i młodzież może rozwijać swoje umiejętności w grze na instrumentach tj. fortepian, keyboard czy gitara a w sekcji wokalnej pracować nad emisją głosu i interpretacją piosenki. Naszym celem w kształceniu artystycznym uczestników zajęć, zarówno plastycznych jak i muzycznych jest wielokierunkowe rozwijanie umiejętności. To także pobudzanie do kreatywności, wzbogacanie wiedzy i pojmowania sztuki i kultury, kształtowanie zarówno przyszłych twórców jak i świadomych odbiorców sztuki. W realizacji naszej misji przywiązujemy wagę do poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń i inspiracji przez uczestników przy współpracy POA z instytucjami kultury, muzeami, galeriami, środowiskiem twórców. Dbamy o promocję uczestników naszych zajęć, którzy współtworzą ofertę kulturalną placówki na rzecz lokalnej społeczności poprzez prezentację własnych dokonań i projektów artystycznych w naszej siedzibie i poza nią.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Cele działania
Galeria "Nowolipki"

Wersja standardowa